Δομή του Έργου

ΠΕ 1 - Διαχείριση έργου

 • Ανάθεση ευθυνών
 • Εφαρμογή καθημερινής διαχείρισης και συντονισμού
 • Εξασφάλιση σωστή εσωτερική επικοινωνία
 • Ορισμός αναφοράς και αξιολόγησης της διαδικασίες
 • Εξασφαλίστε διαχείρισης ποιότητας

ΠΕ2 - Επικοινωνία και Δημοσιότητα

 • Ορισμός στρατηγικής επικοινωνίας
 • Δημιουργία υλικού επικοινωνίας: ψηφιακά κανάλια και φυλλάδια.
 • Διάδωση του Silver Wellbeing τις τιμές και τα ευρήματα

ΠΕ3 - Η μεσογειακή διατροφή ως πλεονέκτημα της CBC περιοχής

 • Καλύτερη κατανόηση του εισερχόμενου τουρισμού (ζήτηση)
 • ΚαλύτερΗ ΚατανοήσΗ των υπάρχοντων πόρων από την άποψη της φυσικής κληρονομιάς, της πολιτιστικής κληρονομιάς, των τροφίμων. (προσφορά)
 • Δημιουργία καινοτόμων προσφορών με βάση το στόχο του «αργυρού»

ΠΕ4 - Εργαλεία προώθησης

 • Ανάπτύξη νέων εργαλείων ICT για την προώθήση της Mεσογειακής Διατροφής και τον τοπικό τουρισμό μέσω του μηχανισμού gamification
 • Ανάπτυξη νέων υπηρεσιών για πράκτορες
 • Ενδυνάμωση τοπικών ταξιδιωτικών πρακτορείων

ΠΕ5 - Δοκιμές και πιλοτικές δοκιμές

 • Δοκιμή των ευρημάτων του έργου σε σενάρια «πραγματικής ζωής»
 • Συμμετοχή βασικών τοπικών φορέων για την προώθηση των αξιών του έργου
 • Καθορισμός διαδρομών Med Diet

ΠΕ6 - Προώθηση εκτός της περιοχής CBC

 • Διάδωση των οφελών της Μεσογειακής Διατροφής σε διεθνές επίπεδο
 • Προώθηση του νέου μοντέλου Silver Wellbeing
 • Διάδωση της επιστημονικής αξίας και της εμπορικής έκκλησης του Silver Wellbeing
EL
Μετάβαση στο περιεχόμενο