Κύριο προϊόν και αποτελέσματα του Έργου

This image has an empty alt attribute; its file name is Output-3.jpg

Κύρια Παραγωγή

  1. Πλατφόρμα Ιστού και εφαρμογή για κινητά, για να σας προτείνει την καλύτερη επιλογή
  2. Εκστρατεία επωνυμίας
  3. Δημιουργία νέων δρομολογίων με βάση το ελαιόλαδο, το κρασί και τα δημητριακά που απευθύνονται στην ασημένια οικονομία
  4. Οδηγός ταξιδιού Silver MeD
  5. Δίκτυο CBC με τουριστικούς πράκτορες και ενδιαφερόμενους φορείς
  6. Συμμετοχή σε διεθνή εκδήλωση για την προώθηση των αποτελεσμάτων των έργων

Κύρια Αποτελέσματα

Το κύριο αναμενόμενο αποτέλεσμα του Silver Wellbeing είναι η χρήση των εφαρμογών για κινητές συσκευές από έναν αυξημένο αριθμό χρηστών. Παράλληλα, σκοπός των δραστηριοτήτων του έργου είναι να αυξήσει το επίπεδο ικανότητας των σχετικών επαγγελματιών να αξιοποιήσουν τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής παρέμβασης μέσα από μια βιώσιμη, υγιή και «νόστιμη» προσέγγιση. Οι εταίροι του Silver Wellbeing θα δημιουργήσουν και θα αναπτύξουν μια σειρά από τουριστικές περιηγήσεις που θα βασίζονται στην Μεσογειακή Δίαιτα, προσπαθώντας να καθιερώσουν μια κουλτούρα υγείας και ευεξίας στην περιοχή παρέμβασης με συγκεκριμένη αλληλεπίδραση φορέων του τουρισμού, της υγείας και της αγροδιατροφής.

Με αυτόν τον τρόπο, ένας σύνδεσμος μεταξύ επιστημόνων και τουριστικών πρακτόρων θα ενεργοποιηθεί για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τη Μεσογειακή Δίαιτα μέσω ιατρικής / επιστημονικής βοήθειας προς τους αντίστοιχους επαγγελματίες, καθώς και εκπαιδευτικών σεμιναρίων για ταξιδιωτικούς πράκτορες, προκειμένου να βελτιωθεί η πρόσβαση των τελευταίων στις σχετικές πληροφορίες. Οι αργυροί τουρίστες θα μπορούν να επωφεληθούν από την αλληλεπίδραση μεταξύ τουρισμού, υγείας και σίτισης, ζώντας, κατά τη διάρκεια των διακοπών τους, μια μοναδική εμπειρία ευεξίας, και βελτιώνοντας κατά συνέπεια την ευημερία ολόκληρης της κοινωνίας.

EL
Μετάβαση στο περιεχόμενο