Αποτελέσματα του Έργου

This image has an empty alt attribute; its file name is Output-3.jpg

Main Ouput

  1. Πλατφόρμα Ιστού και εφαρμογή για κινητά, για να σας προτείνει την καλύτερη επιλογή
  2. Εκστρατεία επωνυμίας
  3. Δημιουργία νέων δρομολογίων με βάση το ελαιόλαδο, το κρασί και τα δημητριακά που απευθύνονται στην ασημένια οικονομία
  4. Οδηγός ταξιδιού Silver MeD
  5. Δίκτυο CBC με τουριστικούς πράκτορες και ενδιαφερόμενους φορείς
  6. Συμμετοχή σε διεθνή εκδήλωση για την προώθηση των αποτελεσμάτων των έργων

Main Results

The main expected result of Silver Wellbeing is a number of several users of the mobile App. The aim of Project activities is to increase the level of capacity for stakeholders to valorise natural and cultural heritage of the CB Area from a sustainably, healthy and “tasty” point of view. Silver Wellbeing consortium will create and develop tourist itineraries based on MeD Diet, trying to establish a healthy and wellbeing culture in the CB area with concrete interaction between tourism, healthcare and agri-food sectors.

In this way, a link from scientists and tourist operators will be activated to give information on MeD Diet through Medical/scientific info assistance for professionals, training courses for tour operators and webinars in order also to improve stakeholders’ access to information. Silver wellbeing stakeholders could take advantages from the interaction between tourism, healthcare and food by living, during vacations, a unique experience, healthy and greet, leading consequently to a general wellbeing of the whole society.

EL
EN EL
Skip to content