Νοέμβριος 17, 2018

Press Release

The Kick off meeting of the project SILVER WELLBEING, co-funded by the Interreg V-A Greece –Italy Programme 2014-2020, was held on 12 and 13 September in Bari (Direzione Generale Policlinico di Bari).

Νέα
About admin
EL
Μετάβαση στο περιεχόμενο