Μεσογειακή Διατροφή

Η Μεσογειακή διατροφή έιναι κάτι περισσότερο απο μια απλή δίαιτα.Η Μεσογειακή Δίαιτα προωθεί την κοινωνική αλληλεπίδραση, καθώς τα κοινά γεύματα μεταξύ ατόμων θέτουν τις βάσεις για τα έθιμα και τους εορτασμούς που μοιράζεται μια συγκεκριμένη κοινότητα, σε συνδυασμό και με μια αξιοσημείωτη συλλογή γνώσεων, τραγουδιών, αποφθεγμάτων, παραμυθιών και θρύλων. Βασίζεται στον σεβασμό για τα χαρακτηριστικά της επικράτειά της και τη βιοποικιλότητα, και εγγυάται τη διατήρηση και ανάπτυξη παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων που σχετίζονται με την αλιεία και τη γεωργία στις Μεσογειακές κοινωνίες. Η Μεσογειακή Δίαιτα προάγει έναν τρόπο ζωής (modus vivendi), καθώς και ένα μοντέλο σχέσεων και πολιτισμού που ενισχύουν την αίσθηση της συλλογικότητας και της συνεργασίας μεταξύ των κοινωνιών που ζουν στη λεκάνη της Μεσογείου..

Με αυτά τα κίνητρα, το Νοέμβριο του 2010, το MeD αναγνωρίστηκε από την UNESCO ως Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά της Ανθρωπότητας.Είναι μια κληρονομιά που προστατεύεται και προωθείται ως στρατηγικό πλεονέκτημα για τη βιώσιμη ανάπτυξη της διασυνοριακής επικράτειας.

Η μεσογειακή διατροφή δίνει έμφαση:

  • Eating primarily plant-based foods, such as fruits and vegetables, whole grains, legumes and nuts
  • Replacing butter with healthy fats such as olive oil and canola oil
  • Using herbs and spices instead of salt to flavor foods
  • Limiting red meat to no more than a few times a month
  • Eating fish and poultry at least twice a week
  • Enjoying meals with family and friends
  • Drinking red wine in moderation
  • Getting plenty of exercise


EL
Skip to content