Δεκέμβριος 4, 2019

Frontzu Politia

The philosophy of «Frontzu Politia» complex was the creation of a tourist και cultural destination, a point of reference for the city of Ioannina as well as for Greece. Our aim is to provide high aesthetic and quality services, based on Greek hospitality with vivid characteristics of the local tradition, and to create lodging facilities which combine simplicity and luxury, so as to fully satisfy every visitor.

Τel:(+30) 26510 21011, 25495

Web : http://group.frontzupolitia.gr/en/

email : info@frontzupolitia.gr

Τουριστικοί Πράκτορες
About Editor
EL
Μετάβαση στο περιεχόμενο