Νοέμβριος 11, 2019

1st Round Table meeting

«Ασημένιος Τουρισμός, Ευζωία και Μεσογειακή Διατροφή – Νέοι δρόμοι Παραγωγής Αγροτικών Προϊόντων»

Στα πλαίσια του Interreg V-A Greece Italy 2014 – 2020 έργου “Promoting Silver tourism through valorisation of MED-diet and wellbeing routes in the CBC area – Silver Wellbeing” ( www.silver-wellbeing.eu ), η INNOPOLIS – Centre for Innovation and Culture οργάνωσε την 1η Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης (round table) με τίτλο «Ασημένιος Τουρισμός, Ευζωία και Μεσογειακή Διατροφή – Νέοι δρόμοι Παραγωγής Αγροτικών Προϊόντων» στις 8 Νοεμβρίου, 2019 στο Συνεδριακό Κέντρο του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας, στην Ηγουμενίτσα.www.silver-wellbeing.eu), INNOPOLIS – Center for Innovation and Culture organized the 1st Round table discussion entitled “Silver Tourism, Wellbeing and Mediterranean Diet – New Ways to Produce Agricultural Products ” on November 8, 2019 at the Conference Center of the Chamber of Thesprotia, in Igoumenitsa.

Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η ευαισθητοποίηση και η προώθηση της κεντρικής ιδέας του έργου, η αύξηση της κινητοποίησης των άμεσα εμπλεκομένων καθώς και η ανταλλαγή σημαντικών απόψεων μεταξύ των παραγωγών ελαιολάδου, κρασιού και δημητριακών – σιτηρών, τουριστικών πρακτόρων, καθηγητών ιατρικών πανεπιστημιακών σχολών κ.ά. πάνω σε ζητήματα σχετικά με τον ασημένιο τουρισμό, την υιοθέτηση της μεσογειακής διατροφής και των εμπειριών ευζωίας.


Νέα
About Editor
EL
Μετάβαση στο περιεχόμενο