Πρόσφατα Νέα

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Σύνοψη Έργου

The overall objective of Silver Wellbeing is the valorisation of cultural andnatural resources such...

SILVER WELLBEING ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

1

Πλατφόρμα Ιστού και εφαρμογή για κινητά, για να σας προτείνει την καλύτερη επιλογή

2

Εκστρατεία επωνυμίας

3

Δίκτυο CBC με τουριστικούς πράκτορες και ενδιαφερόμενους φορείς

4

Δημιουργία νέων δρομολογίων με βάση το ελαιόλαδο, το κρασί και τα δημητριακά που απευθύνονται στην ασημένια οικονομία

5

Οδηγός ταξιδιού Silver MeD

6

Συμμετοχή σε διεθνή εκδήλωση για την προώθηση των αποτελεσμάτων των έργων

Facebook Posts

𝑂𝑛𝑙𝑦 𝑡ℎ𝑜𝑠𝑒 𝑤ℎ𝑜 𝑛𝑜 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑒𝑟 ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑡ℎ𝑒 𝑐𝑢𝑟𝑖𝑜𝑠𝑖𝑡𝑦 𝑡𝑜 𝑙𝑒𝑎𝑟𝑛 𝑎𝑟𝑒 𝑜𝑙𝑑 - Ugo Ojetti

We are sure that with its🍷scents, its 🫒colors, and its 🍝 dishes (wisely showed by WeAreinPuglia) Puglia, as Greece, can be a great stimulant for the curiosity and the appetite at all ages.

#GreeceItaly #EUproject #Interregproject #interregsilverwellbeing #mediterraneandiet #collaboration #weareinpuglia

Interreg V-A Greece-Italy
... See MoreSee Less

View on Facebook

𝗗𝗜𝗗 𝗬𝗢𝗨 𝗞𝗡𝗢𝗪 𝗧𝗛𝗔𝗧 𝗧𝗛𝗘 𝗢𝗟𝗜𝗩𝗘 𝗧𝗥𝗘𝗘 𝗜𝗦 𝗔 𝗗𝗜𝗩𝗜𝗡𝗘 𝗚𝗜𝗙𝗧 ❓

In the town of Santa Maria Di Leuca, the "De Finibus Terrae" of Apulia, people say that the flourishing Apulian olive trees owe their original to the goddess Minerva whom, falling in love with #Apulia colors and beauty, fought against Neptune for the city's dominion.

To obtain the favor of the local population, the god of the sea decided to donate a horse to the city. The goddess of wisdom, much more far-sighted, responded to her brother's challenge by making appear an olive tree, considered much more useful and fitting for the lifestyle of the local people.

The locals loved so much the gift that decided to build a temple for the goddess Minerva on the site of the present Sanctuary of the Virgin Mary.

#GreeceItaly #Euproject #Interregproject #Interreg #SilverWellbeing #InterregSilverWellbeing #MediterraneanDiet #mythology

Interreg V-A Greece-Italy
... See MoreSee Less

View on Facebook

“Progetto co-finanziato dall’Unione Europea, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (F.E.S.R.) e da fondi nazionali della Grecia e dell’Italia”

“Project co-funded by European Union, European Regional Development Funds (E.R.D.F.) and by National Funds of Greece and Italy”

“Έργο συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και την Εθνική Συμμετοχή των χωρών Ελλάδας και Ιταλίας”

EL
EN EL
Skip to content